Onderwerp: Mediation, VPT

8 oktober 2012: lancering Mediation in strafzaken

De strafrechtspleging is één van de laatste terreinen waarop mediation als manier van conflicthantering zijn intrede doet.

In westerse landen zijn we er de afgelopen twee eeuwen volkomen gewend aan geraakt dat de overheid na aangifte namens het slachtoffer optreedt.

De juridisering waarmee dit gepaard is gegaan, heeft onbedoelde effecten. De verdachte en zijn advocaat zetten alles op alles om een strafoplegging te vermijden. Persoonlijke gevoelens over rechtvaardigheid en daadwerkelijke genoegdoening kunnen zo in een strafproces volledig op de achtergrond raken. Het lijkt soms op het spelen van ‘de kanskaart’ in het monopolyspel.

Mediation in strafzaken helpt die waarden weer in beeld te krijgen, door het faciliteren van een rechtstreeks gesprek tussen slachtoffer en dader over herstel van de emotionele gevolgen dan wel materiële schade die is ontstaan. De kanskaart uit het monopolyspel kun je in een mediation niet trekken.

Het boek Mediation in strafzaken brengt de succesvolle manieren waarop mediation in strafzaken in andere landen wordt uitgevoerd in kaart. Janny Dierx schreef het boek samen met andere experts in het veld van mediation, criminologie, straf-, herstel- en jeugdrecht.

Het eerste exemplaar wordt in ontvangst genomen door Annemarie Penn te Strake, lid van het College van Procureurs-Generaal. Meer informatie over de boekpresentatie: klik hier.