» Vreedzame Wijk

VVD blijft moeite houden met excuses

Kan minister Blok van Buitenlandse zaken na het debat over zijn multi-culturele uitspraken met de Tweede Kamer echt weer ‘door’? Ik denk van niet.

De schande is niet dat Blok zijn mening heeft. Veel mensen denken precies zoals Blok. Ook in het kabinet, zo weten we nu.

De schande is dat Blok er niet rond voor uit durft te komen en al helemaal geen aanstalten maakt om er – nu ook publiekelijk – iets positiefs mee te doen. Dit is geen kwestie van ‘politieke verantwoordelijkheid’ maar van politieke integriteit.

Ik schreef er een artikeltje over op LinkedIn en nodig de VVD-politici uit om hun (heren)fiets van stal te halen en eens een kijkje te nemen in één van de vele Vreedzame wijken die Nederland rijk is.


Deelnemers mediation in strafzaken positief

Ondanks grote onbekendheid met mediation in strafzaken, is de bereidwilligheid van daders en slachtoffers om eraan mee te doen groot. In 70% van de gevallen kan overeenstemming worden bereikt. Ook beschrijven slachtoffers en dader hun deelname overwegend als positief. Tegelijkertijd spreken deelnemers ook over tegenvallende ervaringen: de verwachtingen over de interactie met de andere partij worden bijvoorbeeld niet altijd waargemaakt. Dat – en meer – blijkt uit de eerste onderzoeksgegevens over de pilots herstelbemiddeling in strafzaken in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

hooliflowerLees meer op de website van de Stichting Mediation in Strafzaken en download daar ook de samenvatting en het volledige onderzoeksrapport


Teeven positief over mediation in strafzaken

Tijdens de begrotingsbehandeling van Veiligheid en Justitie op 26 november 2015 sprak staatssecretaris enthousiast over de pilots herstelbemiddeling. Ook over de pilot doorverwijzing naar mediation in de politiefase in Utrecht. De dag ervoor was hij op werkbezoek in Kanaleneiland, waar hij kennis maakte met de mensen achter het Utrechts Mediatiemodel.

_7004843

Lees meer op de website van de Stichting mediation in strafzaken

 

En bekijk hier de uitzending van RTL Nederland van 25 november 2014


Vreedzaam toveren. Nodig: geduld en doorzettingsvermogen. En mediatoren.

Basisschool Overvecht is een van de 76 scholen die het predicaat Excellent mogen voeren. Dat is echt een reuzenstap voorwaarts. Vijftien jaar geleden was het een zwakke school in een achterstandswijk. Zo goed als opgegeven.

Anno 2014 heeft het programma van de Vreedzame School zichtbaar zijn vruchten afgeworpen: het is een beproefde basis gebleken om leerlingen geconcentreerd in de schoolbanken te houden. Doordat de leerlingen zelf conflicten oplossen met behulp van mediatoren heerst er een vreedzamere sfeer. In die sfeer leren en presteren de kinderen beter.

Lees hier het artikel in de Volkskrant over OBS Overvecht. Het is geen tovermiddel, zeggen de betrokkenen. Want het kost vooral tijd (jaren blijven investeren) en consequent betrekken van de hele school, alle leerlingen, leerkrachten, ouders en uiteindelijk de hele omgeving. Bekijk hier een film van de Vreedzame School, met vanaf de 12e minuut een mooi voorbeeld van een mediatie door leerlingen. Inmiddels zijn de Vreedzame Scholen in toenemende mate onderdeel van Vreedzame Wijken. En in de Vreedzame Stad Utrecht wordt daarbij ook gewekt aan het toepassen van Utrechts Mediatiemodel.

De Vreedzame School en Vreedzame Wijk worden gevolgd door de onderzoeksgroep van Micha de Winter van de Universiteit Utrecht. Het bouwen aan sociale cohesie in achterstandwijken wordt ook door andere denkers in Europa belangrijk gevonden. Lees hier het interview in Trouw van 1 februari 2014 met de Franse socioloog Wacquant: “Een achterbuurt is erger dan een getto”.


#vreedzamewijk tweet

Erica Geertsema – de voorzitter van het Platform Veilige Publieke Taak Utrecht – twitterde vandaag dat de Vreedzame Wijk door de bewoners van Kanaleneiland wordt genoemd als succesvol project. Dat is goed nieuws. Het betekent dat de vreedzame wijk ook echt van de bewoners zelf is. Dat blijkt ook uit het evaluatieonderzoek van Micha de Winter en zijn collega’s van de Universiteit Utrecht over de effecten van de Vreedzame Wijkaanpak.

Natuurlijk gebeurt er wel eens wat, ook in een vreedzame wijk, maar het is wel bijzonder dat in principe iedereen in de wijk de kans krijgt om goed met de dagelijkse conflicten om te leren gaan en vreedzaam samen te leven. Door de invoering van het Utrechtse Mediatiemodel wordt steeds beter gewerkt aan het voorkomen van problemen in de dagelijkse omgang.

Lees meer over dat model en het project Vreedzame Veilige Publieke Taak in het rapport dat ik samen met Caroline Verhoeff van de Vreedzame Wijkaanpak schreef, in opdracht van Doenja Dienstverlening en de gemeente Utrecht.

Ook minister Plasterk schreef vorige week in zijn voortgangsrapportage over Veilige Publieke Taak aan de Tweede Kamer over dit project.

Meer informatie over de Vreedzame Wijk is te vinden op deze website en volg de Vreedzame Wijk-groep op Linkedin.