» Dit weet ik ervan

Ik ben van oorsprong jurist en tegenwoordig geregistreerd MfN-mediator, rechtbankmediator, bestuurder van De Mediation Coƶperatie en lid van het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Daarvoor was ik o.a. lid van de Commissie gelijke behandeling (de voorloper van het College voor de Mensenrechten), werkte ik als advocaat, ombudsvrouw en adviseur voor verschillende overheden.

Sinds 2003 ben ik mediator, vanaf 2012 fulltime. In 2017 rondde ik een Master in Advanced Studies of Negotiation en Mediation af in Buenos Aires, Argentiniƫ. Eerder woonde ik vijf jaar in dat Latijns-Amerikaanse land: daar deed ik veel ervaring op met allerlei vormen van conflicthantering en mediation op terreinen waar dat in Nederland achterliep. Ik ontwikkelde me op basis daarvan tot specialist in mediation in strafzaken, bij huiselijk geweld, zedenmisdrijven en ander heftig en grensoverschrijdend gedrag.

Janny Dierx bij 'haar' tafel

Ik werk met beproefde methodes en goede specialisten. Tegelijkertijd ben ik altijd bereid iets nieuws te proberen.

Mijn drijfveer? Een bijdrage leveren aan een vreedzamere samenleving. Ieder conflict biedt daarvoor een nieuwe kans. Ik merk steeds opnieuw dat veel mensen datzelfde met mij willen.

Wil je weten of ik wat kan betekenen het conflict in jouw omgeving?

Neem dan contact met mij op.