Onderwerp: VPT

Duurzaam personeelsbeleid is ook: optreden tegen agressie

Op 19 juni 2012 was het de eerste keer dat ik als adviseur over agressie in de publieke dienstverlening iets mocht vertellen op een congres over duurzame inzetbaarheid van werknemers. Ik hoop dat de Sociaal Economische Raad daarmee deze invalshoek meteen blijvend heeft geagendeerd. Voor veel van de deelnemers aan de ronde tafel discussie was het een nieuwe invalshoek. Zo hadden ze het nog niet bekeken.

Janny Dierx bij 'haar' tafelAukje Nauta van de SER vertelde over een medewerkster van de NS die jarenlang haar werk als conducteur met plezier had verricht. Aa een aantal agressieve incidenten was ze door haar werkgever niet ontslagen, maar naar een andere functie begeleid. Nauta vond dit al een mooi voorbeeld van duurzaam personeelsbeleid. Ikzelf ben eerlijk gezegd pas echt tevreden als de oudere publieke dienstverlener ook gewoon veilig en zonder angst zijn werk kan blijven doen. Het is te hopen dat de sociale partners enĀ  ondernemingsraden de aanbevelingen om agressiebeleid te agenderen bij duurzaam personeelsbeleid gaan volgen.