Onderwerp: Mediation

Een Mediationhuis in elke wijk

Op vakantie in Mexico zag ik ze. Misschien niet in elke wijk, maar dan toch in vrijwel elke (middelgrote) stad: een Mediationhuis. Burgers en organisaties kunnen er terecht voor hulp bij het oplossen van conflicten. Het is in Latijns-Amerika beslist geen uitzondering dat er ook een mediationhuis is dat mede namens het Openbaar Ministerie in stand wordt gehouden. Dus ook als conflicten hebben geleid tot aangifte bij de politie kun je terecht bij een mediation centrum. Conflicten die daaraan ten grondslag liggen worden daar opgelost. De meerwaarde is dat de plek waar dat gebeurt geen onduidelijk vergaderzaaltje is, maar een gebouw waar op de gevel te lezen valt wat binnen gebeurt. Het is duidelijk dat je ook na een aangifte nog de kans kunt krijgen om het onderling op te lossen. De overheid stimuleert dat zichtbaar.

In Nederland zijn we zover nog niet. Maar ook hier is het draagvlak voor mediation en toepassing van bemiddeling op wijkniveau aan het groeien. Ik ben er zelf als adviseur en mediator volop mee bezig, onder meer in Utrecht en Den Haag.

Toen ik thuiskwam lag het jongste magazine van Defence for Children op de mat. Met als omslagartikel: Een Mediationhuis in elke wijk.  Vraag hier een proefexemplaar van het blad aan.