Onderwerp: Mediation

Juristen positief over mediation in strafzaken

Op 8 oktober debatteerden vertegenwoordigers uit de rechtspraak, het openbaar ministerie, reclassering, advocatuur, slachtofferhulp met elkaar over de betekenis die het invoeren van een volwaardige mediationpraktijk in strafzaken zal hebben.

Klik op de indrukken van de juristen van het blad Mr., de rechtspraak en de advocatuur.  Het openbaar ministerie maakte bij monde van PG Annemarie Penn te Strake bekend dat er wordt gezocht naar meer ruimte voor verwijzing, o.a. door toe te werken naar een richtlijn voor verwijzing naar mediation.

 

Op de foto van links naar rechts: Monique van der Zouw (Spong Advocaten), Caroline Verhoeff (Vreedzame School en Vreedzame Wijk), Anke Sprakel (rechtbankverslaggever en zelf slachtoffer van een misdrijf), Dorien Pessers (hoogleraar aan de VU en debatleider), Anne Ochtman (Reclassering Nederland en Restorative Justice Nederland), Anne Martien van der Does (rechter in de Rechtbank Amsterdam en coordinator van de nieuwe pilots mediation in strafzaken) en Pieter van der Kruijs (strafrechtadvocaat).

Monique van der Zouw maakte namens Spong Advocaten bekend dat het kantoor inmiddels bij de Hoge Raad een cassatiemiddel heeft ingediend over de betekenis van het relatief nieuwe artikel 51h Strafvordering. Het artikel roept politie en openbaar ministerie op verwijzing naar bemiddeling te bevorderen. En wat nou als de politie en het OM het in de zaak van mijn client niet hebben aangeboden? Dat is de rechtsvraag die Gerard Spong heeft voorgelegd aan de Hoge Raad.

Klik door naar: www.meditationinstrafzaken.nl