» Specialisme en training

 

  • Specialisatie mediation in strafzaken
  • Schade en Schadefonds Geweldsmisdrijven
  • Kwaliteit van de vaststellingsovereenkomst in strafzaken
  • Large en XL-mediation
  • Utrechts Mediatiemodel en Vreedzame wijk
  • Financieel misbruik
  • Huiselijk geweld
  • Agressie tegen publieke dienstverleners (Veilige Publieke Taak)
  • Criminologie en de effectiviteit van interventies

Je kunt me boeken voor lezingen, workshops en trainingen hierover.

Specialisatie mediation in strafzaken

Deze training is bedoeld voor mediators, advocaten, de rechtspraak, politie en het openbaar ministerie. De training is zowel voor mediators die zich willen specialiseren in mediation in strafzaken als voor professionals die willen weten hoe mediation in strafzaken werkt. Deze training wordt gegeven bij Caleidoscoop en De Lime Tree, in samenwerking met mediator Jent Bijlsma en diverse specialisten uit de justitiële keten. Aspirant-mediators in strafzaken komen ook in contact met slachtoffers en daders. Deze training duurt vijf dagen, met daar bovenop extra huiswerkopdrachten. Deze opleiding is erkend door het MfN. Ga voor meer informatie, de eerstvolgende startdatum en aanmelding naar de websites van Caleidoscoop en The Lime Tree.

Schade en Schadefonds geweldsmisdrijven

Op 5 oktober 2017 verzorg ik samen met deskundigen van het Schadefonds geweldsmisdrijven een training over de rol van een aanvraag om een tegemoetkoming uit het Schadefonds bij mediation in strafzaken. We gaan daarbij onder meer in op: het moment van de aanvraag, wel of niet aanvragen, de rol van de aanvraag in het kader van de mediation, de betekenis van de vaststellingsovereenkomst voor de aanvraag, het verhaal van de tegemoetkoming uit het Schadefonds op de dader en de verrekening van de tegemoetkoming met de schadevergoeding die de dader betaalt. Meer informatie is aan te vragen via de website van de Vereniging mediators in strafzaken. Een uitgebreide versie van deze training is ook na 5 oktober apart te boeken.

Kwaliteit van de vaststellingsovereenkomst in strafzaken

In opdracht van De Mediation Coöperatie, Caleidoscoop en The Lime Tree verzorg ik samen met Marlene Panis een specialisatie voor praktiserende mediators in strafzaken over de kwaliteit van de vaststellingsovereenkomst.

Toepassen van Herstelrecht: bruggenbouwer worden

Professionals bij gemeenten en organisaties kunnen deze training volgen. Hij is speciaal ontwikkeld voor professionals (gemeenteambtenaren, hulpverleners, buurtteams, politie, leerkrachten) die de basistrainingen volgden in het kader van de Vreedzame School en de Vreedzame Wijk en zich willen specialiseren in het toepassen van herstelrecht. De training wordt zowel in het kader van de Vreedzame Wijk gegeven, als daarbuiten. Deze training wordt in-company en op maat uitgevoerd. Het gaat om een aantal dagdelen, gespreid over een aantal maanden (in verband mt leereffect en uitproberen). We hebben ook de variant trainen: en direct toepassen onder begeleiding in de praktijk.

Deze aanpak was voor de gemeente Utrecht aanleiding om mij en anderen bij de viering van de Vrede van Utrecht te benoemen tot ‘bruggenbouwer’. Lees meer over de samenwerking met de politie in het artikel dat ik samen met mede-bruggenbouwer en wijkteamchef Toaufik Elfalah schreef voor het Tijdschrift voor Herstelrecht en met Jent Bijlsma over het Utrechts Mediatiemodel.

L- en XL-mediations

Samen met de mediators van De Mediation Coöperatie bemiddel ik in zogenaamd L- en XL-mediations. Zie voor meer informatie de website van de Coöperatie. Samen met de gemeente Utrecht en woningbouwcorporatie Mitros ontwikkelden we een training op maat om dergelijke complexe mediations te ondersteunen.

Waar ligt de grens? Agressie en geweld in de openbare ruimte: Veilige Publieke Taak

Deze training is ontwikkeld in samenwerking met de Gemeente Utrecht en het Bureau Regionale Veiligheidsstrategie en is voor gemeenten, woningbouwcorporaties, de politie, en onderwijsinstellingen; kortom alle organisaties die te maken hebben met agressie in de openbare, publieke ruimte. De training brengt: duidelijkheid over de eigen normstelling bij agressie en grensoverschrijdend gedrag. Ook de reactie op gedrag waarvoor je aangifte zou moeten doen wordt eenduidiger. Deze training start met een bijeenkomst van een dagdeel. Daarin worden de top 5 belangrijkste prioriteiten voor een organisatie geïdentificeerd. Indien nodig, wordt de organisatie daar vervolgens in een traject op maat bij begeleid. Met deze aanpak wonnen wij zowel de VPT-Award van het Ministerie van BZK als de Publieksprijs bij het A+O Fonds Gemeenten.

Financieel misbruik van ouderen

De afgelopen jaren is onder invloed van het ministerie van VWS de nodige aandacht besteed aan het vergroten van de deskundigheid en signalering van situaties van mogelijk misbruik. Het is ook duidelijk dat het daadwerkelijk ingrijpen – ook na signalering of melding – in de praktijk tegenvalt.  Dit heeft zowel te maken met twijfel over de meest gerede aanpak als met een geringe aangiftebereidheid van directbetrokkenen, omdat al te vaak sprake is van een persoonlijke en/of afhankelijkheidsrelatie.

Deze training is samen met Nickey Smelt van Hart & Have ontwikkeld als een basistraining met de eerstelijns-professionals bij politie en Veilig Thuis bij het ondernemen van actie en tijdig inzetten van een mediation aanbod onder verwijzing naar mogelijke aangifte, met introductie van ‘de acht eerste vuistregels/vragen’. Lees meer in dit artikel van Nickey Smelt in het Tijdschrift Conflicthantering.

Huiselijk geweld en zedenmisdrijven

Vroeger als advocaat en nu als mediator heb ik ervaring opgedaan met de vreselijke gevolgen van huiselijk geweld. Niet alleen voor de slachtoffers, maar regelmatig ook voor de daders en hun beider omgeving.

Als mediator zet ik me in om stevig te bemiddelen: realistisch en met oog voor risico’s en veiligheid. De methodes die ik toepas heb ik met name geleerd in Argentinië: een land dat verder is met het toepassen van mediation in strafzaken dan Nederland en waar goede ervaringen zijn opgedaan met gecompartimenteerde en preventieve mediation in dit soort drama’s. Als lid van het Schadefonds Geweldsmisdrijven zie ik regelmatig de verwoestende gevolgen en jarenlange ellende als gevolg van wegkijken en niet effectief ingrijpen.

Mijn trainingen hierover zijn altijd: op maat. Lees meer in dit artikel met een verslag van een werkbezoek aan Oostenrijk. Lees in deze publicatie over een mediation na een zedenmisdrijf.

Criminologie en de effectiviteit van interventies

Bij het Studiecentrum Rechtspleging ben ik vaste docent in het onderdeel Criminologie en effectiviteit interventiestrategieën. Tijdens deze training verzorg ik het onderdeel herstel bemiddeling in mediation en strafzaken in het kader van training of opleiding effectieve sancties in het strafrechtsysteem. Deze training is voor medewerkers in de justitiële keten, parketmedewerkers, officiers van justitie, rechters.

Raadpleeg de website van SSR voor meer informatie over de eerstvolgende data en het programma.