Onderwerp: Mediation, Strafrecht

Pilots mediation in strafzaken van start

Op 13 november 2013 zijn zes rechtbanken officieel van start gegaan met een proefproject waarbij de betrokkenen in lopende strafzaken kunnen worden doorverwezen naar mediation. Staatssecretaris Teeven vertelde dat gesprekken met slachtoffers van misdrijven hem hebben geleerd dat deze inderdaad soms behoefte hebben aan contact met de dader: bijvoorbeeld om vragen te beantwoorden en om over te brengen wat de gevolgen zijn geweest van de daad. “Soms wil een slachtoffer dat meteen en soms ontstaat die behoefte pas na langere tijd. Als de dader dat ook wil en kan moeten we dat faciliteren”, aldus de staatssecretaris.

De staatssecretaris voegde eraan toe dat hij en minister Opstelten zich committeren aan deze pilots: “als mediation ook op grotere schaal succesvol blijkt te zijn, dan krijgen de pilots zeker een vervolg.” Lees meer over dit onderwerp op de website www.mediationinstrafzaken.nl 

Lees het artikel over de pilots op de website van sociale vraagstukken hier