Deelnemers mediation in strafzaken positief

Ondanks grote onbekendheid met mediation in strafzaken, is de bereidwilligheid van daders en slachtoffers om eraan mee te doen groot. In 70% van de gevallen kan overeenstemming worden bereikt. Ook beschrijven slachtoffers en dader hun deelname overwegend als positief. Tegelijkertijd spreken deelnemers ook over tegenvallende ervaringen: de verwachtingen over de interactie met de andere partij worden bijvoorbeeld niet altijd waargemaakt. Dat – en meer – blijkt uit de eerste onderzoeksgegevens over de pilots herstelbemiddeling in strafzaken in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

hooliflowerLees meer op de website van de Stichting Mediation in Strafzaken en download daar ook de samenvatting en het volledige onderzoeksrapport