Onderwerp: Mediation, Strafrecht, VPT

Meer verwijzing naar mediation in strafzaken. Minder strafzaken.

‘Meer verwijzing naar mediation in strafzaken. Minder strafzaken’. Dit is de doelstelling van de Stichting Mediation in Strafzaken in een notedop. De stichting en haar oprichters zijn deze week genomineerd voor de eerste Mediation Award. De Award gaat naar de organisatie of mediator die op 16 november a.s. het meest als NEXT LEVEL wordt gezien door de mediators van Nederland.

Mediators in strafzaken willen dat de strafsecties van de rechtbanken vaker lopende strafzaken naar de mediator verwijzen. In een mediation kan op een andere manier worden omgegaan met de gevolgen van een misdrijf. Janny Dierx van de Stichting Mediation in Strafzaken en Anneke van Hoek van de Stichting Restorative Justice Nederland schreven samen met drie andere deskundigen het eerste Nederlandse handboek over deze vorm van mediation.

Mediators kunnen ook een rol spelen bij het voorkomen van conflicten en van aangifte: dat leidt dan tot minder strafzaken. Daaraan een bijdrage leveren is het doel van het project Vreedzame Veilige Publieke Taak van Janny Dierx met Caroline Verhoeff van de Vreedzame School en de Vreedzame Wijkaanpak, de gemeente Utrecht, de mensen van welzijnsorganisatie Doenja in Utrecht en anderen. De Stichting Mediation in Strafzaken dankt de nominatie dan ook mede aan deze en alle andere partners waarmee wordt samengewerkt.

Genomineerd zijn de oprichters van de stichting Lei van Roekel en Janny Dierx, beiden registermediator NMI. Ook NMI-mediator Kim Roelofs is mee-genomineerd, vanwege haar verdiensten in de pilot van de rechtbank Amsterdam waarbij in lopende strafzaken werd doorverwezen naar de mediator. Kim treedt ook op als bemiddelaar in de zogenaamde slachtoffer-dader gesprekken van de Stichting Slachtoffer in Beeld.

De winnaar wordt op 16 november 2012 gekozen door het publiek van het Mediationcongres 2012.