Onderwerp: VPT

Motie aangenomen

De motie van Ahmed Marcouch (PvdA) en Jeanine Hennis Plasschaert (VVD) over staking van dienstverlening na agressie is aangenomen. Als een klant door zijn gedrag een duurzaam onveilige situatie in het leven roept, mag de dienstverlening worden gestaakt totdat veroorzaker  van onveiligheid garanties geeft voor de veiligheid van degene die hij bedreigde (in een gesprek, brief of overeenkomst). Dit is een nieuwe kans voor werkgevers om werknemers beter te beschermen en een goede manier om veroorzakers van agressie bij het oplossen van de gevolgen van hun gedrag te betrekken. Dit goede idee is afkomstig van Aad Klaassen van KAT-Training en Advies.