» Nieuwsblog

Onderwerp: Mediation, Strafrecht

Schadevergoeding: inclusief alles

Als lid van het Schadefonds Geweldsmisdrijven kom ik in aanraking met slachtoffers van ernstige geweldsmisdrijven. Het is mooi dat het schadefonds de slachtoffers een tegemoetkoming kan bieden. In sommige gevallen is dat tientallen jaren na dato. Bijvoorbeeld als het misbruik plaatsvond in hun jeugd, terwijl ze onder toezicht stonden van een instelling voor jeugdzorg. De verhalen van deze slachtoffers blijven me bij. De impact op hun ontwikkeling en volwassen leven is zonder uitzondering groot. De tegemoetkoming van de overheid aan deze slachtoffers is voor de overheid een manier om verantwoordelijkheid te nemen voor dit misbruik en ook om het boek te sluiten. Voor de slachtoffers begint het dan juist vaak weer opnieuw.

45882_het-is-zoals-het-isIk schreef er een blog over. Wat zou het goed zijn als wij – de maatschappij – in staat zouden zijn de slachtoffers te helpen om echt aan een nieuw hoofdstuk te beginnen van hun leven. Beter laat, dan nooit.


Deelnemers mediation in strafzaken positief

Ondanks grote onbekendheid met mediation in strafzaken, is de bereidwilligheid van daders en slachtoffers om eraan mee te doen groot. In 70% van de gevallen kan overeenstemming worden bereikt. Ook beschrijven slachtoffers en dader hun deelname overwegend als positief. Tegelijkertijd spreken deelnemers ook over tegenvallende ervaringen: de verwachtingen over de interactie met de andere partij worden bijvoorbeeld niet altijd waargemaakt. Dat – en meer – blijkt uit de eerste onderzoeksgegevens over de pilots herstelbemiddeling in strafzaken in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

hooliflowerLees meer op de website van de Stichting Mediation in Strafzaken en download daar ook de samenvatting en het volledige onderzoeksrapport


Teeven positief over mediation in strafzaken

Tijdens de begrotingsbehandeling van Veiligheid en Justitie op 26 november 2015 sprak staatssecretaris enthousiast over de pilots herstelbemiddeling. Ook over de pilot doorverwijzing naar mediation in de politiefase in Utrecht. De dag ervoor was hij op werkbezoek in Kanaleneiland, waar hij kennis maakte met de mensen achter het Utrechts Mediatiemodel.

_7004843

Lees meer op de website van de Stichting mediation in strafzaken

 

En bekijk hier de uitzending van RTL Nederland van 25 november 2014


Onderwerp: Mediation, Strafrecht, VPT

Oud & Echt Nieuw

Januari 2014 zit erop en Oud & Nieuw lijkt alweer lang geleden. Minister Opstelten meldde op 13 januari welke vormen het oudejaarsgeweld deze keer had aangenomen. Ook nu weer veel verzoeken om politieassistentie door hulpverleners, incidenten met vuurwerk gooien en de nodige drugs+dronkemans-agressie, zowel onderling en als tegen hulpverleners. Niet echt iets nieuws dus.

Folkert Jensma schreef er een lezenswaardige column over in NRC Handelsblad. Hij concludeert dat het ‘frame’ dat de oudejaarsagressie gericht zou zijn tegen publieke dienstverleners zo langzamerhand genuanceerd zou moeten worden. Omdat er vaak meer aan de hand is dan tegen overheidsdienaren gerichte agressie. En de lik-op-stuk retoriek van de overheid schept verwachtingen die gewoon niet waar gemaakt kunnen worden. Kortom: de conflictanalyse klopt niet en de rechtsstatelijke reactie op het gedrag heeft onbedoelde effecten.

Hetzelfde NRC publiceerde op 4 januari 2014  vier interviews met daders, die dat ook nog op een andere manier laten zien. De sukkelaars kregen in de supersnelrechtzittingen behoorlijke straffen voor hun kiezen. Een Rotterdamse stukadoor hoorde dat de rechter hem een half jaar naar de bajes stuurt, omdat hij een halfvol bierflesje gooide naar twee agenten. Hij betaalt een hoge prijs voor zijn domme gedrag: hij zal zijn baan verliezen en zijn kinderen zullen het verder zonder zijn alimentatie moeten stellen. Het leven van de flessenwerper is in ieder geval voorlopig grondig ontwricht. Als hij over een half jaar op straat staat, heeft hij mogelijk nog minder redenen om van de drank en de drugs af blijven dan hij al had.

Jensma voorspelt dat het aan het eind van dit jaar weer op deze manier raak zal zijn. Daar hoef je inderdaad geen fortuin om te verwedden. Weer zullen we dezelfde massale inzet van ordehandhavers zien en ook weer vergelijkbare incidenten. Steevast gevolgd door verontwaardigde berichten daarover in de media. Alsof het de eerste keer is.

Het zou mooi zijn als we creatiever met onze jaarwisselingscultuur om zouden gaan. En niet alleen volstaan met jaar uit jaar in voorbereiden en financieren van die enorme logistieke operatie die het opvangen van de oudejaarsincidenten is. Als je blijft doen wat je deed, krijg je wat je al had. Waarom krijgen deze daders geen taak bij het beperken en herstellen van de (maatschappelijke) schade die wordt aangericht? Waarom wordt de verdiencapaciteit van de stukadoor om zeep geholpen in plaats van voor schadevergoeding benut? Een ander idee zou zijn om stukadoors als deze een ‘vreedzame training’ aan te bieden. Daarna zou onze Rotterdamse stukadoor iedere veertien dagen in het weekend op het voetbalveld in gesprek kunnen gaan met ouders die zich langs de lijn misdragen. Daar hebben de kinderen van de stukadoor ook wat aan: het contact met hun vader wordt niet verbroken en zij leren er iets van. Namelijk dat je het ook weer goed kunt maken, als je iets stoms hebt gedaan. En dat hun vader niet de enige volwassene is die af en toe een slecht voorbeeld geeft. Plus dat het ook anders kan.

En nu we bezig zijn met het introduceren van mediation in strafzaken: degenen die zich de volgende dag schamen en spijt hebben, kunnen in contact worden gebracht met de professionals die ze belaagden. Ze kunnen persoonlijk excuses aanbieden en eens met hen meelopen en zelf ervaren hoe ‘leuk’ het is om uitgescholden en bekogeld te worden door benevelde types. Waarom zouden deze daders een uitgaansverbod moeten hebben met Oudjaar? Ze zouden de politie, de brandweer en andere hulpverleners ook kunnen helpen om incidenten te voorkomen en genezen. Of op zijn minst oliebollen bakken en koffie schenken voor de vele oudejaarsnachtploegen van hulpverleners. Dat zou pas Echt Nieuw zijn.


Vreedzaam toveren. Nodig: geduld en doorzettingsvermogen. En mediatoren.

Basisschool Overvecht is een van de 76 scholen die het predicaat Excellent mogen voeren. Dat is echt een reuzenstap voorwaarts. Vijftien jaar geleden was het een zwakke school in een achterstandswijk. Zo goed als opgegeven.

Anno 2014 heeft het programma van de Vreedzame School zichtbaar zijn vruchten afgeworpen: het is een beproefde basis gebleken om leerlingen geconcentreerd in de schoolbanken te houden. Doordat de leerlingen zelf conflicten oplossen met behulp van mediatoren heerst er een vreedzamere sfeer. In die sfeer leren en presteren de kinderen beter.

Lees hier het artikel in de Volkskrant over OBS Overvecht. Het is geen tovermiddel, zeggen de betrokkenen. Want het kost vooral tijd (jaren blijven investeren) en consequent betrekken van de hele school, alle leerlingen, leerkrachten, ouders en uiteindelijk de hele omgeving. Bekijk hier een film van de Vreedzame School, met vanaf de 12e minuut een mooi voorbeeld van een mediatie door leerlingen. Inmiddels zijn de Vreedzame Scholen in toenemende mate onderdeel van Vreedzame Wijken. En in de Vreedzame Stad Utrecht wordt daarbij ook gewekt aan het toepassen van Utrechts Mediatiemodel.

De Vreedzame School en Vreedzame Wijk worden gevolgd door de onderzoeksgroep van Micha de Winter van de Universiteit Utrecht. Het bouwen aan sociale cohesie in achterstandwijken wordt ook door andere denkers in Europa belangrijk gevonden. Lees hier het interview in Trouw van 1 februari 2014 met de Franse socioloog Wacquant: “Een achterbuurt is erger dan een getto”.


Onderwerp: Mediation, Strafrecht

Mediation Award 2013 voor rechter Van der Does

Op 15 november heeft het jaarcongres van de Mediators Federatie Nederland de Mediation Award 2013 toegekend aan de Amsterdamse rechter Anne Martien van der Does.

Zij zette zich de afgelopen jaren in om verwijzing naar mediation ook in lopende strafzaken mogelijk te maken. Deze maand gaan bij zes rechtbanken in Nederland proefprojecten van start waarbij dat gebeurt.

Meer lezen over mediation in strafzaken? Klik hier.


Onderwerp: Mediation, Strafrecht

Pilots mediation in strafzaken van start

Op 13 november 2013 zijn zes rechtbanken officieel van start gegaan met een proefproject waarbij de betrokkenen in lopende strafzaken kunnen worden doorverwezen naar mediation. Staatssecretaris Teeven vertelde dat gesprekken met slachtoffers van misdrijven hem hebben geleerd dat deze inderdaad soms behoefte hebben aan contact met de dader: bijvoorbeeld om vragen te beantwoorden en om over te brengen wat de gevolgen zijn geweest van de daad. “Soms wil een slachtoffer dat meteen en soms ontstaat die behoefte pas na langere tijd. Als de dader dat ook wil en kan moeten we dat faciliteren”, aldus de staatssecretaris.

De staatssecretaris voegde eraan toe dat hij en minister Opstelten zich committeren aan deze pilots: “als mediation ook op grotere schaal succesvol blijkt te zijn, dan krijgen de pilots zeker een vervolg.” Lees meer over dit onderwerp op de website www.mediationinstrafzaken.nl 

Lees het artikel over de pilots op de website van sociale vraagstukken hier


Onderwerp: Mediation

Teeven kondigt pilots mediation in strafzaken aan

Staatssecretaris Teeven kondigt ze  – eindelijk – zelf aan: de pilots die vanaf september worden gestart door rechtspraak, openbaar ministerie en politie om werk te maken van verwijzing naar mediation in strafzaken. 

De staatssecretaris presenteert het als een bezuiniging op de rechtsbijstand. Jacques Claessen en Gwenny Zeles leggen in het Nederlands Juristenblad (NJB) van 5 juli 2013 uit waarom het werkt. Claessen en Zeles onderzochten bemiddelingsgegevens van het openbaar ministerie Maastricht. Daar wordt strafrechtelijke bemiddeling toegepast. Het lijkt op mediation: de bemiddelingen worden alleen niet door onafhankelijke bemiddelaars uitgevoerd, maar door medewerkers van het parket. Ook deze praktijk laat zien dat bemiddelen vaak tot oplossing van de conflicten of herstel van de gevolgen van de misdaad leidt en dat er een positieve invloed van uitgaat op het voorkomen van recidive.

De onderzoekers bevelen het vooral aan voor  first offenders en jongeren. In de rest van de wereld wisten ze het al, na de zomer van 2013 komt ook Nederland aan de beurt.


#vreedzamewijk tweet

Erica Geertsema – de voorzitter van het Platform Veilige Publieke Taak Utrecht – twitterde vandaag dat de Vreedzame Wijk door de bewoners van Kanaleneiland wordt genoemd als succesvol project. Dat is goed nieuws. Het betekent dat de vreedzame wijk ook echt van de bewoners zelf is. Dat blijkt ook uit het evaluatieonderzoek van Micha de Winter en zijn collega’s van de Universiteit Utrecht over de effecten van de Vreedzame Wijkaanpak.

Natuurlijk gebeurt er wel eens wat, ook in een vreedzame wijk, maar het is wel bijzonder dat in principe iedereen in de wijk de kans krijgt om goed met de dagelijkse conflicten om te leren gaan en vreedzaam samen te leven. Door de invoering van het Utrechtse Mediatiemodel wordt steeds beter gewerkt aan het voorkomen van problemen in de dagelijkse omgang.

Lees meer over dat model en het project Vreedzame Veilige Publieke Taak in het rapport dat ik samen met Caroline Verhoeff van de Vreedzame Wijkaanpak schreef, in opdracht van Doenja Dienstverlening en de gemeente Utrecht.

Ook minister Plasterk schreef vorige week in zijn voortgangsrapportage over Veilige Publieke Taak aan de Tweede Kamer over dit project.

Meer informatie over de Vreedzame Wijk is te vinden op deze website en volg de Vreedzame Wijk-groep op Linkedin.


Onderwerp: Mediation, Strafrecht, VPT

300 bruggenbouwers in 030

Het was de laatste officiële daad van Koningin Beatrix in Utrecht: met haar aanwezigheid opluisteren dat we in 2013 herdenken dat 300 jaar geleden in die stad een internationaal vredesoverleg begon. Het resultaat van dat overleg – het Verdrag van Utrecht – bleek achteraf de geslaagde opmaat naar een minder oorlogszuchtige periode in Europa en op de wereldzeeën.

Bruggen bouwen

Utrecht viert ‘de Vrede’ ook met een hedendaagse kijk op het oplossen van conflicten. Ook drie eeuwen later zijn de pijlers: dialoog voeren, allianties bouwen, en ruimte geven aan mediatie en bemiddeling.

Driehonderd jaar later gebeurt dat overal in de stad zelf: in de vreedzame wijk, met vreedzame organisaties en vreedzame scholen. Ik ben er trots op dat ik één van de 300 bruggenbouwers ben die daar een bijdrage aan leveren.

Lees meer op de website van de Vreedzame Stad zowel in de portrettengalerij als in de artikelen en filmpjes

Meer lezen over de activiteiten in het jaar van de Vrede van Utrecht: klik hier of volg op Twitter @VredevanUtrecht