Onderwerp: Mediation

Pré-mediation verplicht

Het zal je gebeuren. Je gaat naar het ziekenhuis voor een klein ingreepje. Een vetbultje weghalen. Het zit op een ongemakkelijke plek. Dus je moet even onder narcose. Een kwartiertje, hooguit. Wéken later ontwaak je uit een coma. Je hoort dat je blij mag zijn dat je het hebt overleefd. Het overkwam Wytze Patijn – voormalig rijksbouwmeester en decaan van de TU Delft – op vrijdag 26 september 2008.
In het boek Onder Zeil beschrijft Matthijs Buikema wat Patijn meemaakte. Patijn was één van de zeven patiënten die ernstig ziek werden door besmette narcose vloeistof van het Havenziekenhuis Rotterdam. De impact voor Patijn en zijn omgeving was enorm. Maar ook in het ziekenhuis hakt de medische misser erin, bij de zorgverleners.

Dit wil het slachtoffer
Opvallend is dat het Havenziekenhuis direct kiest voor het opsporen van de oorzaak, herstel van vertrouwen en veel investeert in goede communicatie. Daarmee doet het ziekenhuis precies wat slachtoffers meestal willen en wat ook slachtoffer Patijn wil: dat de oorzaak van de fout wordt opgespoord en dat men voorkomt dat dit nog een keer kan gebeuren. Patijn wil ook dat hijzelf en de andere slachtoffers geen tijd moeten investeren in juridische gevechten over aansprakelijkheid. Het ziekenhuis vraagt de verzekeraar erkenning van aansprakelijkheid als uitgangspunt te nemen en helpt de slachtoffers bij het indienen van de claim. Er volgen onderzoeken en gesprekken over de oorzaak, excuses, nieuwe protocollen en training voor het ziekenhuispersoneel. De directeur van het Havenziekenhuis en Patijn geven inmiddels samen lezingen over effectief handelen na medische fouten.

Aanbod pre-mediation
‘Onder Zeil’ laat overtuigend zien dat het nodig is dat er processen worden ontworpen om de gevolgen van medische missers constructief en structureel goed op te vangen. Dit mag geen toevalstreffer zijn. Het invoeren van een verplichting om een onafhankelijke bemiddelaar/mediator in te schakelen, kan helpen om zo’n structurele oplossing te realiseren.
Bij verplichte pre-mediation voeren partijen bij een (mogelijk) conflict tijdig een gesprek met een mediator dat erop gericht is om verharding van standpunten te voorkomen en zonder tussenkomst van de rechter naar oplossingen te zoeken. Zorginstellingen kunnen de verplichting op zich nemen om pre-mediaton aan te bieden zodra mogelijk sprake is van medische fouten. Ook verzekeraars kunnen zo’n clausule opnemen in hun voorwaarden (en zich zo proceskosten besparen). En natuurlijk kan de wetgever pre-mediation wettelijk verplicht maken. Voor de overheid is verplichte pre-mediation een constructieve manier om de druk op de rechtspraak te verminderen. Onder Zeil laat overtuigend wat de positieve resultaten kunnen zijn als structureel wordt gekozen voor ‘de mediation-manier’.

18 november 2011
Op het jaarcongres van 18 november 2011 besteden het Nederlands Mediation Instituut (NMI) en de Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv) aandacht aan verplichte pre-mediation.