» Publicaties

“Wie schrijft die blijft”

Samen met Jent Bijlsma van De Mediation Coöperatie ben ik verantwoordelijk voor het hoofdstuk over mediation in strafzaken in het Handboek Mediation van de Sdu. Dit hoofdstuk is verplichte kost voor alle MfN-geregistreerde mediators in Nederland.

Verder ben ik auteur en redacteur van het handboek Mediation in strafzaken. Dit boek wordt ook uitgegeven door de Sdu. Dit is het handboek dat gebruikt wordt in de opleidingen voor gespecialiseerde mediators in strafzaken. Mijn collega Jent Bijlsma en ik zijn bezig met de voorbereidingen van de 2e geheel herziene druk.

Daarnaast zit ik in de redactie van het Tijdschrift Conflicthantering en van het Tijdschrift voor Herstelrecht.

De afgelopen tien jaar heb ik door middel van publicaties vele bijdragen geleverd aan de ontwikkelingen van het mediatorsvak en aan mediation in strafzaken. Het resultaat van mijn mediations wordt regelmatig gepubliceerd in Mediation Nederland van Kluwer.

Hieronder staan een paar links naar recente publicaties en interviews, of wat minder recent (maar volgens mij nog steeds interessant).

Heb je interesse in publicaties die niet op mijn websites staan? Neem contact met me op: ik stuur ze graag jouw kant op.

2016 en 2017

Jent Bijlsma en Janny Dierx, Neigbours from hell. Artikel 151d Gemeentewet: een steuntje in de rug voor burgemeesters? Tijdschrift Conflicthantering, 2017

Janny Dierx, Mediation in strafzaken: op kosten van de mediators?, Tijdschrift Conflicthantering 2016.

Janny Dierx en Toaufik Elfalah: Politiemensen en bemiddelaars: knooppunten van het Utrechts Mediatiemodel, Tijdschrift voor Herstelrecht, 2016

Raadpleeg ook de websites van het Tijdschrift Conflicthantering en het Tijdschrift voor Herstelrecht

2015

Jent Bijlsma en Janny Dierx, Werelddialoog aan de mediationtafel, Tijdschrift voor Herstelrecht 2015, nr. 3

2014


Het Utrechts Mediatiemodel

2013

Janny Dierx en Caroline Verhoeff, Het Utrechts Mediatiemodel. Opvang voor basisconflicten op wijkniveau, Tijdschrift voor Herstelrecht 2013, nr. 3, p. 46-65.


Vreedzaam Kanaleneiland, in Magazine Zeker 2013, uitgave van het Ministerie van BZK/programma Veilige Publieke Taak

Janny Dierx en Caroline Verhoeff, Het Utrechtse Mediatiemodel. Een samenwerkingsmodel om basisconflicten op wijkniveau op te vangen, Utrecht, april 2013, in opdracht van  Doenja Dienstverlening en Gemeente Utrecht en steun van het Ministerie van BZK/Programma Veilige Publieke Taak

‘Spreken is zilver, praten is goud’, bespreking van het boek Recht van Spreken van Richard Korver, Tijdschrift voor Herstelrecht 2013, nr. 2

2011
Janny Dierx en Anne Martien van der Does, Verplichte verwijzing naar mediation, Tijdschrift voor Conflicthantering

Wil je meer weten over mediation in strafzaken: samen met mediators van De Mediation Coöperatie onderhoud ik de website www.mediationinstrafzaken.nl