Onderwerp: Mediation, Strafrecht

Rechters terecht in opstand

Dat werd tijd. Eindelijk komen de rechters zelf in opstand. Het is immers een kwestie van integriteit. Hoeveel jaren hoor je al niet in de wandelgangen van de rechtbanken dat de marktwerking bij de afrekening per vonnis, binnen vooraf bepaalde termijnen, leidt tot perverse situaties. De huidige bekostigingssystematiek leidt kennelijk tot moeilijk te onderdrukken neigingen van rechters om een getuige maar niet meer te horen, een zaak maar niet aan te houden of om verdachten maar afzonderlijk te berechten in plaats van gezamenlijk (en zo vanwege het veiligstellen van de eigen budgetten de samenhang ter zitting niet te onderzoeken).

En leidt het er ook toe om maar niet naar mediation te verwijzen? De cijfers lijken daar wel op te wijzen. Ondanks alle inspanningen om mediation naast rechtspraak in te voeren wordt nog altijd minder dan 1% van de rechtszaken in mediation afgedaan. Ik zou wel willen dat dit eens goed werd uitgezocht. Of dat het systeem op de schop gaat. Rechtspraak en mediation: het zijn gewoon geen marktproducten. De toegang tot de rechter en de assistentie van de mediator daarbij om de zaken die daar niet thuis horen af te vangen: het is het cement van een rechtsstaat.