Onderwerp: Mediation, Strafrecht

Regeerakkoord: veel woorden, geen daden?

In het regeerakkoord klinkt het veelbelovend. De mogelijkheden tot buitengerechtelijke geschillenbeslechting zoals mediation en laagdrempelige vormen van rechtspraak worden zo mogelijk uitgebreid, staat er onder het kopje Rechtspraak op pagina 7.

Mooie woorden. Dit kabinet zal zeker ruimte gaan bieden voor succesvolle innovaties zoals mediation in strafzaken en de spreekuurrechter (lees hier een artikel en een interview in het Tijdschrift Conflicthantering daarover). Dat mochten we toch wel verwachten?

Als het aan de nieuwe minister van Rechtspleging, Sander Dekker, ligt kennelijk toch maar niet.

20171025_foutenDekker lijkt weer uit het oude vaatje te gaan tappen. Het vaatje waar oud-minister Van der Steur ook uit wilde tappen. Namelijk, liever geld naar spreekrecht voor slachtoffers dan geld naar dialoog tussen slachtoffer en daders (mediation). De Tweede Kamer floot Van der Steur kamerbreed terug.

Maar Minister Dekker probeert het gewoon nog een keer? Terwijl duizenden slachtoffers en daders tevreden zijn over de mediation in hun strafzaak? Terwijl de Tweede Kamer al heeft uitgesproken dat er structureel geld gereserveerd moet worden voor mediation in strafzaken?

Wat een teleurstelling. Nu al! Rutte IIĀ is nog niet eens 100 dagen aan de slag.

De Vereniging mediators in strafzaken stuurde een brandbrief naar de Tweede Kamer.

Hopelijk wordt die opgepikt en laat de Tweede Kamer zich niet met een kluitje in het riet sturen.