» Utrechts Mediatiemodel

Samen met Caroline Verhoeff en Leo Pauw van de Stichting Vreedzaam ontwikkelde ik het zogenaamde Utrechts Mediatiemodel. Het is een manier om op lokaal niveau Eerste Hulp Bij Conflicten te organiseren. Zowel in de veel voorkomende conflicten in de wijk als strafzaken wordt herstelrecht toegepast. Soms door bewoners, jongeren en professionals zelf, soms door buurtbemiddelaars en soms door professionele mediators in strafzaken.

Lees meer in het artikel Democratische burgers worden gemaakt, niet geboren: in het Tijdschrift voor Herstelrecht.

Spil van het Utrechts Mediatiemodel is de politie. Deze verwijst zowel door naar professionele mediators (na aangifte) als naar buurtbemiddeling (minder diep geëscaleerde conflicten).

We trainen professionals, bewoners, ouders en jongeren om ‘conflictvaardiger’ te worden en herstelrecht in de praktijk toe te passen.

Download hier de factsheet van de gemeente Utrecht van het Utrechts Mediatiemodel en de flyer van het Utrechts Mediatiemodel.

Met de coöperatieve mediators werken we aan het vormgeven en uitbouwen van het zogenaamde Utrechts Mediatiemodel.

We adviseren gemeenten bijvoorbeeld over het inbouwen van mediation bij het ontwikkelen van beleid op grond van het nieuwe artikel 151d van de Gemeentewet, dat ziet op ernstige woonoverlast – ook in koopwoningen. Lees daarover meer in dit artikel.