Onderwerp: VPT

Utrechts protocol over agressie tegen politieke gezagsdragers in trek

De gemeente Utrecht loopt al jaren voorop met haar aanpak in het kader van Veilige Publieke Taak. De gemeente heeft ook als een van de eerste grote gemeenten een actueel protocol over agressie tegen de Utrechtse politieke gezagsdragers vastgesteld. Het initiatief kwam van de gemeenteraad en de raadsgriffier.

Er is veel interesse voor uit andere gemeenten: van Almere tot Goeree Overflakkee en Den Bosch. Het lijkt erop dat ook de politiek haar houding ten opzichte van agressie actualiseert. Een goede ontwikkeling. Ook al hou je de agressie er niet meteen mee tegen: alleen al een gezamenlijke en solidaire houding tegen scheldmail en dreigtweets kan het openbare leven een stuk aangenamer maken.

Raadpleeg ook op de website voor raadsleden en veiligheid van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. En hou ook de website van het Expertisecentrum VPT in de gaten.