Onderwerp: Mediation, Workshop

Véél méér mediations? Dat kan!

In het publieke debat over de verhoging van griffierechten en hogere procesbijdragen roeren mediators zich nauwelijks. Denken mediators stiekem dat het goed voor de eigen bedrijvigheid zal zijn als de rechter onbetaalbaar wordt? Dat lijkt mij dan een valkuil van jewelste. Mediation zal als middel om conflicten te hanteren aan belang inboeten, als de toegang tot de rechter onbereikbaar wordt. Mediation functioneert vaak wel degelijk bij de gratie van de stok achter de deur dat partijen naar de rechter kunnen stappen. Het lijkt beter om de werkelijk onnodig dure drempels bij het oplossen van conflicten op te ruimen.

Opstelten

Een manier om mediation te bevorderen is de verplichte verwijzing naar mediation via de rechtspraak te introduceren. De rechter kan bijvoorbeeld op verzoek van de gedaagde partij de behandeling van de rechtszaak een paar weken aanhouden om de mogelijkheid van een mediation te onderzoeken. Partijen kunnen ook door de wetgever worden verplicht om in een gesprek met de mediator te onderzoeken of met mediation een oplossing kan worden bereikt. Deelname aan de mediation zelf moet uiteraard vrijwillig blijven. Om dit te stimuleren kan bij een geslaagde mediation bijvoorbeeld het griffierecht terug worden gestort. Zo’n manier van doen past goed in de agenda voor  vernieuwing van het rechtsbestel van minister Opstelten.

Maak verwijzing naar mediation verplicht!

Op 18 november 2011 is hier tijdens het jaarcongres van het NMI en de NMv in Utrecht aandacht aan besteed met een ronde tafelgesprek met Judith de Bruijn (gespreksleider), Dick Allewijn (rechter in Den Haag en mediator), Barbara Baarsma (directeur SEO en bijzonder hoogleraar Marktwerking en Mededingingseconomie UvA), Ard van der Steur (lid VVD fractie Tweede Kamer) en Janny Dierx (adviseur, mediator bij jannydierx.nl en voorzitter van de Rotterdamse Mediators Associatie).

In Tijdschrift Conflicthantering 2011/7 staat een artikel over verplichte verwijzing naar mediation van Janny Dierx en Anne Martien van der Does (rechtbank Amsterdam, lid van de Expertgroep maatwerk conflicthantering en vicepresident Groupe Europeène des magistrats pour la mediation). Dit artikel kun je hier lezen.

Discussieer mee op de Linkedin groep Conflictbemiddeling.nl – ADR – Mediation

Nog meer lezen? Klik hier