Onderwerp: Mediation, Strafrecht, VPT

Ronald Plasterk: minister van Vreedzame Veilige Publieke Taak

Kanaleneiland was er op 30 januari trots op dat minister Ronald Plasterk zo snel na zijn aantreden de wijk bezocht. Kort daarvoor deed de minister een oproep in de media: ouders moeten hun kinderen beter opvoeden. In een groepsgesprek met wijkbewoners en professionals bleek dat men het daar wel mee eens was. Het klopt dat ouders  veel invloed hebben op het gedrag van hun kinderen. In de Vreedzame Wijkaanpak wordt die invloed op een positieve manier geactiveerd. Maar met deze nuance: niet alleen de ouders zijn opvoeders, iedereen is een opvoeder. Ook de mensen uit de buurt en de toevallige voorbijgangers.

In het project Vreedzame Veilige Publieke Taak wordt ernaar gestreefd dat niemand bang is om weg te kijken bij grensoverschrijdend gedrag in de publieke ruimte. Iedereen kan een bijdrage leveren aan de veiligheid. In het project Vreedzame Veilige Publieke Taak worden de kinderen, adolescenten, hun ouders en alle publieke dienstverleners geactiveerd. Iedereen verwerft competenties om beter met gevoelens van onveiligheid om te gaan.

Kanaleneiland is een Vreedzame Wijk in wording. Een Vreedzame Wijk ontstaat niet van de ene dag op de andere. Daar is een lange adem voor nodig. En inzet van velen: alle belangrijke mensen in de wijk. Niet alleen de professionals, ook de bewoners, de ouderen en de jongeren. Het is ook een zeer kinderrijke buurt, 28,4% van de inwoners is 0 – 17 jaar en 79,2% van de bewoners heeft een allochtone achtergrond, 42,2% Marokkaans. Het gemiddelde huishouden in Kanaleneiland is groot.

In het kader van het project Vreedzame Veilige Publieke Taak is een analyse gemaakt van het type basisconflicten dat in een wijk met deze samenstelling regelmatig voorkomt. Daar moeten we met zijn allen niet steeds van opkijken, als dat gebeurt, maar juist de vaardigheden en competenties vergroten om daar mee om te gaan. Dat is precies wat in het kader van het project Vreedzame Veilige Publieke Taak gebeurt.

Met name contact opnemen met de veroorzakers en inzetten op verbetering in de toekomst is de sleutel tot succes. Schade aan relaties herstellen na een incident is belangrijk. Het leidt ertoe dat publieke dienstverleners niet angstig zijn of handelingsverlegenheid voelen. De veroorzakers krijgen meer begrip voor wat publieke dienstverleners meemaken. Herhaling van zetten wordt zo ook voorkomen.

Minister Plasterk maakte kennis met de betrokkenen in het project: de leerkrachten, de medewerkers van Doenja en al degenen die mee hebben gedaan aan het oplossen van conflicten in de wijk. Indruk maakten de vier wijkmediatoren uit groep 8 van twee basisscholen.  Ook de bestuurders en professionals die het project steunen waren aanwezig: naast de burgemeester waren er ook vertegenwoordigers van rechterlijke macht, Openbaar Ministerie en politie aanwezig. De wijkteamchef van de politie is een van de dragende figuren van het project. De directeur van Doenja was de gastvrouw in speeltuin Anansi en Hart van Noord. Zij constateerde samen met de minister dat we er met alleen zwaarder straffen niet komen: dat helpt mogelijk wel op de korte termijn. Maar het toepassen van herstelrecht zoals in dit project is gebeurd: dat helpt ook op de lange termijn.

Het werkbezoek was een mooi begin van het jaar waarin Utrecht De Vrede van Utrecht herdenkt.

Lees ook het verslag van het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak