Onderwerp: VPT

VNG special over veilige publieke taak

VNG-magazine besteedt deze maand uitgebreid aandacht aan Veilige Publieke Taak en de rol van de werkgevers. Lees het artikel over de ‘Utrechtse aanpak’. Die aanpak gaat ervan uit dat de gemeente zich kan inzetten voor verbetering van haar beleid vanuit vier ‘rollen’:

– als werkgever

– als partner voor andere dienstverleners in de publieke sector

– als handhaver van de openbare orde en veiligheid, samen met politie en openbaar ministerie

– als politieke gezagsdrager.

Klik hier om meer te lezen over veilige publieke taak en de VPT Award 2011 die werd gewonnen door het Bureau Regionale Veiligheidsstrategie Utrecht

Klik hier om de Veilige Publieke Taak Tool van de gemeente Utrecht te downloaden