Onderwerp: VPT

Regioproject genomineerd voor VPT Award 2011!

Het project Veilige Publieke Taak van het Bureau Regionale Veiligheidsstrategie (RVS) is genomineerd voor de Veilige Publieke Taak Award 2011! Daarmee krijgen zowel het bureau RVS als de gemeente Utrecht erkenning voor hun VPT-aanpak. En als projectleider van het eerste uur van zowel de gemeente Utrecht en van het bureau RVS ben ik natuurlijk ook trots en blij!

Kenmerkend voor de Utrechtse VPT-aanpak is de samenwerking van gemeentelijke diensten, lokale organisaties, politie en Openbaar Ministerie, gericht op het gezamenlijk uitdragen van een norm over omgaan met agressie in de publieke ruimte. De gemeente Utrecht is begonnen met het ontwikkelen van deze aanpak en dankzij het project van het bureau RVS kan de opbrengst in alle 26 gemeenten in de regio Utrecht met steun van bureau RVS worden benut.

Nog-1-kans
Het leuke aan dit project is dat er serieus wordt gewerkt aan het invoeren van effectieve en uitvoerbare interventies en sancties bij gedrag over de grens. De oplossing wordt niet alleen gezocht in meer aangiften bij de politie. Het blijkt dat publieke dienstverleners behoefte hebben aan duidelijke grenzen en goede reacties op grensoverschrijdend gedrag. Dat moeten niet alleen papieren sancties zijn. Het project introduceert o.a. het inzetten van orde- en herstelgesprekken of het sluiten van een nog-1-kans-overeenkomst met veroorzakers van agressie. En er is ruimte voor discussie over omgaan met lastige dilemma’s; zoals wat doen we als de medewerker bang is voor represailles?

Hier ligt de grens
Onderdeel van de aanpak zijn zogenaamde Waar ligt de grens-bijeenkomsten. Die zijn met o.a. scholen, welzijnsinstellingen en woningcorporaties georganiseerd. Ze dragen bij aan het ontwikkelen van een gemeenschappelijke houding. Deze bijeenkomsten veranderen als vanzelf in Hier-ligt-de-grens-bijeenkomsten en: zo-gaan-we-die-samen-trekken. Lees hier meer over de projecten.

Wie van de drie?
De Veilige Publieke Taak Award is ingesteld om werkgevers met een publieke taak te stimuleren tot maatregelen om agressie en geweld te verminderen. Het is goed om te zien dat een ‘herstelgerichte’ aanpak in alle drie de genomineerde projecten zichtbaar is. Dat is zonder meer een positieve impuls voor de ontwikkeling van het VPT beleid.

6 oktober 2011
De Utrechtse aanpak is gekozen uit in totaal 42 inzendingen, door een jury met vertegenwoordigers uit het openbaar bestuur en politie, onder voorzitterschap van Roos Van Erp-Bruinsma, secretaris generaal van het Ministerie van BZ.
Tijdens de VPT-beurs op 6 oktober 2011 wordt door het publiek de winnaar gekozen. De winnaar ontvangt een geldbedrag van 25.000 euro en een kunstwerk.