Vreedzaam toveren. Nodig: geduld en doorzettingsvermogen. En mediatoren.

Basisschool Overvecht is een van de 76 scholen die het predicaat Excellent mogen voeren. Dat is echt een reuzenstap voorwaarts. Vijftien jaar geleden was het een zwakke school in een achterstandswijk. Zo goed als opgegeven.

Anno 2014 heeft het programma van de Vreedzame School zichtbaar zijn vruchten afgeworpen: het is een beproefde basis gebleken om leerlingen geconcentreerd in de schoolbanken te houden. Doordat de leerlingen zelf conflicten oplossen met behulp van mediatoren heerst er een vreedzamere sfeer. In die sfeer leren en presteren de kinderen beter.

Lees hier het artikel in de Volkskrant over OBS Overvecht. Het is geen tovermiddel, zeggen de betrokkenen. Want het kost vooral tijd (jaren blijven investeren) en consequent betrekken van de hele school, alle leerlingen, leerkrachten, ouders en uiteindelijk de hele omgeving. Bekijk hier een film van de Vreedzame School, met vanaf de 12e minuut een mooi voorbeeld van een mediatie door leerlingen. Inmiddels zijn de Vreedzame Scholen in toenemende mate onderdeel van Vreedzame Wijken. En in de Vreedzame Stad Utrecht wordt daarbij ook gewekt aan het toepassen van Utrechts Mediatiemodel.

De Vreedzame School en Vreedzame Wijk worden gevolgd door de onderzoeksgroep van Micha de Winter van de Universiteit Utrecht. Het bouwen aan sociale cohesie in achterstandwijken wordt ook door andere denkers in Europa belangrijk gevonden. Lees hier het interview in Trouw van 1 februari 2014 met de Franse socioloog Wacquant: “Een achterbuurt is erger dan een getto”.