#vreedzamewijk tweet

Erica Geertsema – de voorzitter van het Platform Veilige Publieke Taak Utrecht – twitterde vandaag dat de Vreedzame Wijk door de bewoners van Kanaleneiland wordt genoemd als succesvol project. Dat is goed nieuws. Het betekent dat de vreedzame wijk ook echt van de bewoners zelf is. Dat blijkt ook uit het evaluatieonderzoek van Micha de Winter en zijn collega’s van de Universiteit Utrecht over de effecten van de Vreedzame Wijkaanpak.

Natuurlijk gebeurt er wel eens wat, ook in een vreedzame wijk, maar het is wel bijzonder dat in principe iedereen in de wijk de kans krijgt om goed met de dagelijkse conflicten om te leren gaan en vreedzaam samen te leven. Door de invoering van het Utrechtse Mediatiemodel wordt steeds beter gewerkt aan het voorkomen van problemen in de dagelijkse omgang.

Lees meer over dat model en het project Vreedzame Veilige Publieke Taak in het rapport dat ik samen met Caroline Verhoeff van de Vreedzame Wijkaanpak schreef, in opdracht van Doenja Dienstverlening en de gemeente Utrecht.

Ook minister Plasterk schreef vorige week in zijn voortgangsrapportage over Veilige Publieke Taak aan de Tweede Kamer over dit project.

Meer informatie over de Vreedzame Wijk is te vinden op deze website en volg de Vreedzame Wijk-groep op Linkedin.